Odafigyelés, szakértelem
és biztonság

Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok 

I/1. A Társaság

hivatalos neve: Pénzjegynyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Pénzjegynyomda Zrt.)

székhelye: 1055 Budapest, Markó u. 13-17.

telephelye: 1103 Budapest, Gergely u. 83/B

postai címe: Budapest, Pf.: 14.

telefonszáma: (36-1) 332-6900  és telefaxszáma: (36-1) 332-0593

elektronikus levélcíme: mails@penzjegynyomda.hu

honlapja: www.penzjegynyomda.hu

cégjegyzékszáma: 01-10-042247

adószáma: 10829767-2-44

I/2. A Társaság szervezeti felépítése

I/3. A Társaság tisztségviselői, vezetői  

I/3.1. A Társaság Igazgatósága

I/3.2. A Társaság Felügyelőbizottsága

I/3.3. A Társaság vezetői

I/4. A Társaság többségi tulajdonában álló gazdasági társaság

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II/1. A Társaság feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabálylista,  szervezeti és működési szabályzat,  környezetvédelmi jogszabálylista és az adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató  

II/2. Pénzjegynyomda Zrt. – PJNY Általános Szállítási Feltételei

II/3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

II/4. Pénzjegynyomda Zrt. – Etikai kódex

II/5. Energetikai Szakreferensi Jelentés  122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 7/A. § (2) bekezdés e) pont    2019, 2020, 2021, 2022

 

III. Gazdálkodási adatok

III/1. A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója 2019, 2020, 2021

III/2. A Társaságnál foglalkoztatottak létszámra ( 2020, 2021, 2022 ) és személyi juttatásaira ( 2020, 2021, 2022 ) vonatkozó adatok

III/3. A Társaság igazgatósági tagjainak megbízási díja, egyéb rendszeres juttatása 2020, 2021, 2022 

III/4. A Társaság felügyelőbizottsági tagjainak megbízási díja, egyéb rendszeres juttatása 2020, 2021, 2022

III/5. A Társaság ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra vonatkozó szerződéseinek megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama. 2020, 2021, 2022