Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok 

I/1. A társaság

hivatalos neve: Pénzjegynyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Pénzjegynyomda Zrt.)

székhelye: 1055 Budapest, Markó u. 13-17.

telephelye: 1103 Budapest, Gergely u. 83/B

postai címe: Budapest, Pf.: 14.

telefonszáma: (36-1) 332-6900  és telefaxszáma: (36-1) 332-0593

elektronikus levélcíme: mails@penzjegynyomda.hu

honlapja: www.penzjegynyomda.hu

cégjegyzékszáma: 01-10-042247

adószáma: 10829767-2-44

 I/2. A társaság szervezeti felépítése

 I/3. A társaság tisztségviselői, vezetői  

I/3.1. A társaság igazgatósága (II/3.2 alatt)

I/3.2. A társaság felügyelőbizottsága (II/3.3 alatt)

I/3.3. A társaság vezetői

 I/4. A társaság többségi tulajdonában álló gazdasági társaság

 

 II.Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II/1. A társaság feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok, a szervezeti és működési szabályzat, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

 II/2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

 II/3. A 2009. évi CXXII. törvény szerinti különös közzétételi listák

II/3.1 A társaság vezetői, juttatásai 2017 , 2016 , 2015

II/3.2 A társaság igazgatósága, juttatásai 2017, 2016, 2015 

II/3.3. A társaság felügyelőbizottsága juttatásai 2017, 2016, 2015

II/3.4. Szerződések (III/4 alatt)

 

III. Gazdálkodási adatok 

III/1. A társaság számviteli törvény szerinti beszámolója 2014,  2015,  2016,

III/2. A társaságnál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

 III/3. A társaság vezetőinek és vezető tisztségviselőinek illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve (II/1-3 alatt)

 III/4. A Pénzjegynyomda Zrt. ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződései 2010, 2011, 2012,  2015, 2016, 2017

 

KÖZADATKERESŐ